مرور برچسب

لیست بیماری های شایع

متخصص داخلی کیست؟

متخصص داخلی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های بزرگسالان، متخصص است. در اینجا به بررسی برخی از بیمارى هایى که توسط متخصص داخلی تشخیص داده و درمان می شوند، می پردازیم. برخی از بیماری ها که در زمان بروز آنها می توانید به یک متخصص داخلی…