مرور برچسب

قاعده آور اورژانسی

چی بخوریم تا پریود شویم؟

بسیاری از بانوان به دنبال جلو انداختن پریود خود هستند و مرتبا این سوال را می پرسند چه بخوریم تا پریود شویم؟ با استفاده از دستورات زير مى توانيد عادت ماهانه ى خود را جلو بندازيد. اولین چیزی که هنگام برنامه ریزی برای رفتن به سفر یا  انجام…