مرور برچسب

سندرم پلی کیستیک

آیا کم شدن خونریزی قاعدگی نگران کننده است؟

درک میزان نرمال پریود به شما کمک می کند تا زمانی را که خون ریزی کمی دارید به راحتی تشخیص دهید. در این مقاله به بررسی کم شدن خونریزی قاعدگی میپردازیم. پریود زمانی آغاز می شود که دیواره رحم شما شروع به ریزش کند و از طریق دهانه ی رحم و واژن،…