مرور برچسب

دیابت و دندان

عوارض دیابت چیست؟

عوارض ديابت چيست؟چگونه دیابت بر بدن شما تاثیر می گذارد؟ اگر براى كنترل ديابت تلاش نکنید ، عوارض دیابت می تواند تقریبا هر عضو بدن شما را درگير كند. از جمله اعضایی که عوارض دیابت بر آنها تاثیر می گذارد: -قلب و عروق خونی -چشم…