مرور برچسب

درمان زخم پاي ديابتي

پیشگیری از زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی یک عارضه ی رایج از دیابت کنترل نشده است، که در نتیجه آسیب پوست تشکیل می شود. زخم پای دیابتی در زیر انگشتان بزرگ پا رایج است و می تواند از انگشتان به سمت استخوان پیش رود. همه کسانی که دیابت دارند می توانند زخم پای دیابتی و…