از دکتر بپرسید

زخم پاي ديابتي - پرسش 41

  • تصویر کاربر عرب سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷( 1 سال پیش) مشاوره
    سلام پاي مامانم دو ماهه زخم شده انايبيوتيك سپيرو فلاكسسين ٥٠٠ مصرف ميكنه زخم هنوز باقي و درد داره ولي قرمزي كم شده بهتر شده ولي خوب نشده چه كار كنم اول تاول بود كه زخم شد
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷( 1 سال پیش)