از دکتر بپرسید

زخم پاي ديابتي - پرسش 41

  • تصویر کاربر عرب سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷( 1 سال پیش) مشاوره
    سلام پاي مامانم دو ماهه زخم شده انايبيوتيك سپيرو فلاكسسين ٥٠٠ مصرف ميكنه زخم هنوز باقي و درد داره ولي قرمزي كم شده بهتر شده ولي خوب نشده چه كار كنم اول تاول بود كه زخم شد
    1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷( 1 سال پیش)