درباره دکتر

 

متخصص داخلی

دکتراعظم عرفانی فر متخصص داخلی

بورد فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم 

 

د : فعالیتهای علمی و پژوهشی

سال عنوان طرح
۱۳۸۴-۱۳۸۵ ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه های پوست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۳۸۶-۱۳۸۷ مطالعه گذشته نگر بروی بیماران سوختگی بیمارستان گناوه
۱۳۸۸-۱۳۸۹ مطالعه گذشته نگر بیماران با مسمومیت دیگوکسین مراجعه کننده به بخش مسمومیت های بیمارستان لقمان حکیم
۱۳۹۱-۱۳۹۲ مطالعه RCT اثر کروم روی شاخص های متابولیک بیماران دیابتی تایپ۲
۱۳۹۲- تاکنون اثر ویتامین  B1 300 در میزان آلبومینوری بیماران دیابتی تایپ۲
۱۳۹۰-۱۳۹۱ جزء اعضای اجرای طرح تحقیقاتی مولتی سنتریک اینترنشنال نوونوردیسک در مورد انسولین نوومیکس ۳۰(دارای GCP training)
۱۳۹۴-تا کنون طرح تحقیقاتی بررسی فراوانی موتاسیون BRAFv600  وبازآرایی کروموزومی PAX8/PPARγ      در نمونه بافتی ندول های تیرویید و همراهی آن با  بدخیمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های طالقانی و گلستان

 

ه : مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علميپژوهشي داخل و خارج از كشور

سال مشخصات مقاله
۱۳۹۲ ارائه پوستر در همایش بیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران (اثر کروم در کاهش HbA1C بیماران دیابتی تایپ۲
۲۰۱۳ مقاله با عنوان:

Premature Coronary Heart Disease and Traditional

Risk Factors-Can we Do Better?

چاپ شده در مجله اینترنشنال

Cardiovascular Research Journal

 

۱۳۹۲ اثر کروم روی شاخص های لیپیدی بیماران دیابتی تایپ۲ چاپ شده در مجله پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۳۹۲ مقاله با عنوان شروع زودرس یا تاخیری درمان جایگزینی کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه.، چالش برانگیزترین تصمیم چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Submitting Effect of the chromium on Glucose Profile  in patients with  type2 diabetes mellitus-2018-
Submitting Trend of Burning In Genaveh Port, Iran; a Six-Year Study
Submitting The Incidence of  overweight and obesity in Ahvaz city in southwest of  Iran
Submitting بررسی بروز چاقی و فشارخون  بالا در کودکان و نوجوانان ۱۵-۱۰ ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۸)

 

ح : تأليف و ترجمه

سال مشخصات کتاب
۱۳۹۱-۱۳۹۲ گردآوری وتالیف آزمونهای ارتقا و بورد داخلی ۱۳۹۰ انتشاراتی ارجمند
۱۳۹۱ ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۲ هماتولوژی انتشاراتی ارجمند
۱۳۹۱ ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۲ طب مراقبتهای ویژه انتشاراتی ارجمند
۱۳۹۱ ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۲ بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی انتشاراتی ارجمند
۱۳۹۱ ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۲ بیماریهای دستگاه گوارش انتشاراتی ارجمند
۱۳۹۱ ویراستاری اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۲ بیماریهای کلیه و مجاری ادراری انتشاراتی ارجمند
در حال ویراستاری نهایی جهت چاپ ترجمه کتاب غدد درون ریز و متابولیسم ویلیامز ۲۰۱۶ با جمعی از همکاران فوق غدد